CRM - MARKETING

 

Cijenjeni korisnici – potencijalni klijenti.

 

Konstantnim radom na unaprijeđenju poslovnih rezultata, praćenjem inovativnih trendova, agencija Business Puls lansiraala je na tržište novi proizvod : CRM – Customer relationship marketing !

Radi se o proizvodu koji je posebno prilagođen loyalti cardu, društvima koji se bave prodajom i uslugom , a imaju fluktuaciju kupaca koji povremeno odlaze konkurencij .

Korištenjem CRM-a menadžment ima na raspolaganju efikasniji sistem rada , kontrole i izveještavanja kojim prati i kontroliše rad uposlenika . U svakom trenutku je obezbijeđen adekvatan uvid u rezultate koji su ostvareni u određenim segmentima prodaje, marketinga, realizacije , kreirani prodajni akcija , statistike itd .


Krajnji cilj jeste zadržavanje postojećih i privlačenje novih kupaca!

Neki od ciljevi CRM-a su :


  1. Kvalitetna anlitika i obrada podataka
  2. Povećanje efikasnosti i produktivnosti
  3. Analiza kupaca , navika , potrošnje
  4. Poboljšanje odnosa sa kupcima
  5. Interaktivna komunikacija sa kupcima
  6. Usmjerenje na njihovo zadržavanje
  7. Usmejrenje na osvajanje novih kupaca
  8. Kreiranje i produciranje marketinški aktivnosti
  9. U konačnici rast PROMETA i PRODAJE

 

Ako želite implementirati u Vaše društvo CRM kao marketinški i prodajni alat , koji automatizira Vase prodajne i marketinške aktivnosti slobodno me kontaktirajte i zatražite besplatnu prezentaciju